A Chi ryu embléma jelentése

Cikkek

Chi ryu Aiki-jitsu logónnA Chi ryu embléma jelentésenn

rnrn

A logo magyarázata meglehetősen hosszadalmas, ezért célszerű időt szánni rá és figyelmesen elolvasni…nn

rnrn

F. Geido-Tao-Chi-Kihonnn

rnrn

Gei művészetnnrnDo útnnrnTao cél, törekvésnnrnChi energiannrnKihon alapiskolann

rnrn

Legyező a bal oldalonnn

rn

a szél ereje, mozgás, nincs nyugalomnn

rn

Ju-Jitsu Kanji a jobb oldalonnn

rn

Jiu lágynnrnJitsu technikann(részletesen lásd a ju-jitsu stílusleírásnál)nn

rnrn

Kis kör az emblémábannn

rnrnA kis kör a kicsi, közvetlen univerzumot jelöli. Ezek pl. a bolygók, melyeket ismerünk (Plutó, Jupiter, Szaturnusz stb.).nnrnrn

Nagy kör az emblemábannn

rnA nagy kör az emblémában, amely körbefogja a kis kört, a végtelen univerzumot jelképezi. Ez alatt az értendő, amit az ember nem képes felkutatni, pl. a csillagok (Nagygöncöl, Kisgöncöl stb.)nnrnrn

Háromszög az embléma körülnn

rnA háromszög az embléma körül körülhatárolja az univerzumot, ebben az esetben az emblémánkat. A valóságban ez az univerzum nem behatárolható, mert nem lehet felkutatni. A messzeség ismeretlen.nnrnrnA háromszög minden technikában megtalálható. Gondoljatok a kéz és kartartásokra.nnrnrn

Három Yin Yang jel az emblémábannn

rnA három jel itt a Chi Ryu Aiki Jitsu filozófiáját jelképezi. Azért éppen három, mert egy új elem (nem összetévesztendő az öt alapelemmel!) megalkotásához ebből mindig három szükséges.nnrnrnItt pl. azt jelenti: a tűz létrehozásához szükséges oxigén, kő és fa. Ha csak egy is hiányzik a háromból, lehetetlen létrehozni a tüzet. Ilyen módon ez egyénre szabottan is alkalmazható a harcművészetben.nnrnrn

Fogalommagyarázat Yin Yan1

rn(kínai) Filozófiai fogalom a kínai világszemléletből. Később a legtöbb ázsiai népnél központi lételemmé vált.nnrnrn

Általában

nnrnrnA Yang jele egy hegy napsütötte oldalát jelképezi, míg a Yin az árnyékos oldal. Ez mutatja meg a Yin/Yang szétválaszthatatlanságát és változékonyságát. A körforgás révén jön létre az egész univerzum.nnrnrnYin és Yang a Taiji Dao-jának megjelenési formái. Konkrét megjelenési formáik az ég (Yang) és a föld (Yin). Yin-ből és Yang-ból jött létre az öt váltakozó fázis (Wuxing), és ezekből származott az összes többi dolog.nnrnrnEredetileg a Yin/Yang filozófiát a mondabeli FU XI kínai császár (Kr.e. 2852) alapította és később főleg a daoizmusban tanították.nnrnrnA Yin/Yang-gal a Dao két őserejét ábrázolják, melyek egymásba fonódó hatásuk által megváltoztatják a látható megjelenési formákat. A Yin/Yang szimbolizálja minden létező dolog ellentétes, egymást mégis mindig kiegészítő pólusait.nnrnrnAz örök körforgásban ezek az erők hozzák létre a változást, melynek minden alárendelt (Taiji).nnrnrnYang jelképezi az univerzum pozitív erőit, a tulajdonságokat mint pl. férfias, tevékeny, világos, erős stb., míg a Yin a negatív elvet juttatja kifejezésre, melybe a tulajdonságok átfordulnak. Ezek az ellentétek – melyeknek alapja a Dao-ban gyökerezik – jelennek meg egyetlen jelen belül, melyet Yin/Yang szimbólumnak (a Taiji oszthatatlan egységének is) neveznek.nnrnrnYang szimbólumok a Nap, tűz, sárkány, a vörös szín, Dél, a higany és a páros számok.nnrnrnYin szimbólumok a Hold, víz, felhők, tigris, teknős, a fekete szín, Észak, az ólom és a páratlan számok.nnrnrnA kör jelenti a mindent körülölelő Dao-t. A Yin-t és a Yang-ot két stilizált hal formájában ábrázolják benne, melyek folyvást egymás körül köröznek. A sötét hal a Yin, a világos pedig a Yang. Testükön mindenkor jelen van egy kör az ellentétük színével, ami azt fejezi ki, hogy nem létezik olyan dolog, ami tisztán csak Yin vagy Yang, hanem az egyikben mindig ott van a másik is. Minden véglet a saját ellentéte legerősebb pontján fordul át az ellenkezőjére.nnrnrnYin és Yang egy lehetőség, minden megfigyelést egyetlen rendszerbe foglalni. De ez a hozzárendelés semmi esetre sem tekinthető feltétlennek. A kínai orvoslásban pl. az emberi test felső része a Yang, az alsó a Yin. De a has Yin és a hát Yang. A felület, a bőr, megint csak Yang, míg a belsőségek, a szervek Yin. Az ember belső energiájának is egyensúlyban kell lennie a Yin-nel és a Yang-gal, hogy az egészsége biztosítva legyen.rnnnrnHa torlódás vagy túlfolyás alakul ki a két pólus valamelyikén, az betegséggel fenyeget. Ez megakadályozható vagy helyreállítható akupunktúra, Qigong, táplálkozásterápia (Changming), gyógynövényes kezelések (Caoyao) stb. által.rnnnrnA kínai mitológia szerint a Dao-ban először a Yang keletkezett, mely aztán megváltozott a legvégső végletekig, ezáltal megteremtve a Yin létezésének lehetőségét. Ez a folyamat most fordított utat jár be, és ezen változásoknak az örök ritmusában keletkeznek és tűnnek el a Természet megjelenési formái. Az örök változáson kívül nincs semmi, ami állandó. Ezért ez a „semmi” (Wuji) minden dolog eredete.rnA Yin/Yang tanítását írásos formában először a Yijing (A változások könyve) említi, amely talán a Kr.e. 12. században keletkezett. Aztán LAOZI tért vissza hozzá ismét a Daodejing-ben, mely elsőként magyarázta a történelem során a világ összefüggéseit „isteni tanok” nélkül. Ebben a Dao a „nem létező”, melynek befolyása a természet változására éppen a „nem hatás” (Wuwei) révén figyelhető meg. Yin és Yang mindketten ellentétes pólusok, melyek kizárólag ellentétes irányultságuk révén hozzák létre azt a mozgást, amely a dolgok folyását meghatározza.rnnnrnA daoizmus központi fogalmai: Dao (világtörvény), Yin/Yang (a hatóerők), Wuwei (nem cselekvés) és De (életerő). Ezek jelentős mértékben befolyásolták a Chan-Buddhizmust, amely a maga részéről erőteljesen rányomta bélyegét a Bushido-ra Japánban.rnnnrn

Jelentés

nnrnAz örök változás törvénye (Yin/Yang) az ázsiai gondolkodásmód központi elemévé vált. Egyetlen egyén sem mindig ugyanaz. Az egyetlen állandó benne az örök változás, azzá válni, ahová ez tendál. Az alakulás által kiváltott bizonytalanság, ami az éretlen embert nyugtalanítja, pontosan az, ami a daoistáknak bizonyságot ad. A hit a változásban (amelyet úgysem lehet megállítani) formálja a szellemet, amely alkalmazkodik, és ezáltal engedelmeskedik a természetes rend törvényeinek. Az emberi értelem ennek a változása és tökéletesedése, mert az élet állandó előrelépések sora a változásba, mely csak akkor leli meg a harmóniát, ha ellenszegülés nélkül benne foglaltatik ebben a mindent körülvevő elvben.rnA harcművészetekre is nagy hatást gyakorolt a Yin/Yang elmélete. A Tajiquan-ban pl. a két ellentétes szimbólummal így írják le a mozgásokat:rnnnrnrn· Yang – előre menni, előre lökni, támadás, visszaütés, terheletlen mozgó láb, felemelt vagy elöl tartott kéz. rnnnrn· Yin – visszavonulni, hátra húzódni, védekezés, kitérés, kéz leengedése, terhelt passzív láb, hátul tartott kéz.rnnnrn Yin és Yang leírja a ki- és belégzés váltakozását, az aktivitás és passzivitás folyamát, a kemény és a lágy váltakozását. A Yang jelenti az aktív testi munkát a technikákban és a harci erő kifejlesztését. A Yin a mozgásban és a beállásokban (Kamae) belső nyugalmat és szenvtelenséget jelent. Így képez Yin és Yang harmonikus interakciót mozgás és meditáció között. Egyidejűleg jelenti Yang a szellemi spirituális dolgokat, míg Yin az anyagot szimbolizálja.nn